Utställningar
Zirkusen skapar nya utställnings och scen rum
där konst & teater korsbefruktas

Suger 08
En samlingsutställning på temat Suger

Medverkande:
Johan E. Andersson
Hans Lindroth
Mats Olofgjörs
Birgitta Muhr
Torbjörn Berg
Göran Josepzon