zirkus loko-motiv metoden

Lokomotiv-metoden är att med konsten som verktyg komma direkt in i fantasins värld och djupt in i sig själv utan att kunna värja sig.

I sitt fulla genomförande innebär metoden att individen förflyttar sig mellan en rad olika ”rum”, var och en konstinstallation. Inträdet i de olika rummen sker oväntat och innehållet i rummen är oförutsägbart och mångtydigt.
I de olika rummen är individen delaktig och påverkar skeendet. I rummen kan också finnas aktörer som interagerar med dem som kommer in.

Lokomotiv-metoden lämpar sig dels för renodlat konstnärliga syften, men också väldigt väl som en pedagogisk metod.

“Vissa svåra och känsliga ämnen närmar man sig lättast med konstens hjälp” ”Genom konsten kan man förstå det man inte begriper”

När Lokomotiv-metoden används pedagogiskt, syftar den till att väcka individens nyfikenhet till att själv söka svar på sina frågor. Den syftar också till en ökad självkännedom och reflexion.

Pedagogiskt kan Lokomotiv-metoden även användas i en kortvariant, där konstnärerna genom överraskande handlingar och humor, tar en genväg förbi individens försvar inför ett kanske känsligt ämne.

För mer info. kontakta Ylva Törnlund tfn. 08-643 35 34 el 070-763 35 34
www.zirkuslokomotiv.info.se