OM OSS  
 

Zirkus Loko-Motiv är en konst & performance grupp som bildades i Berlin 1993.
Vi arbetar ofta i offentliga miljöer och i samspel med publiken. Genom åren
har vi skapat allt från gigantiska eld-föreställningar till intim poetisk dockteater.


Torbjörn Berg
Ylva Törnlund
Christine Floderer
Jan Lambert Kruse 
Katrin Hint
Martin Leonard
Helene Berg
Eva Ziggy Berglund


ordförande
kassör
sekreterare
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Zirkus Loko-Motiv drivs av Torbjörn Berg Ylva Törnlund och består
av ett 30-tal konstnärer från olika genrer och kulturer. Inspiration hämtas bl. a. från Bunuel, Chaplin och den Catalanska gruppen ”La Fura Dels Baus”