ÄFVENTYRET
Äfventyret är Zirkus loko-Motivs "fasta" scen
och fungerar som en drivbänk för konstnärlig verksamhet
Afventyret

Beläget på Södermalm i Stockholm ovanpå spårvagnsmuseet.
"Rescue M"
En interaktiv teater och konstupplevelse i känslornas värld.
för barn mellan 9-12 år
"Stormens öga"
En interaktiv teater och konstupplevelse i känslornas värld.
för unga mellan 13-16 år
Äfventyret utspelar sig i ett 400 kvadratmeter nedlagt storkök i SL´s bussgarage vid Danvikstull på Södermalm.
I dessa utrymmen har vi byggt upp en rad olika 
rum och miljöer, som var och en är en konstinstallation.
Tillsammans med ljud, musik, filmer och bildprojektioner gestaltas allt från sorg till härlighet.