LOKOMOBILEN
Äfventyret är Zirkus loko-Motivs "fasta" scen
och fungerar som en drivbänk för konstnärlig verksamhet

5 rum
6 ingångar/utgångar
1 himmelsk trappa
2 gångar/tunnlar
1 tält


och oändliga möjligheter till transformering och expandering
för vuxna och små Max sittande barn i vagnen är 12 barn eller 8 vuxna