HAGEBOOP
Är Zirkus Loko-Motivs
Sommarscen
Beläget mellan Etelhem och Lojsta (4 mil söder om Visby) , Gotland Ladan och Åkrarna
Används till Performance och Monumentala utställningar under sommarhalvåret.