LÅDDAN
Är en av Zirkusens många mobila scener
Ett Interaktivt analogt sago äfventyr för barn mellan 2 och 8 år


Här skapar vi en Saga med skådespeleri, Live måleri och musik ..en berättelse som leder direkt vidare till eget skapande för barnen.
Varje Låddan föreställning bygger på runt en Poets text och berättelsen och utgår från barnens geografiska närområde.
Bokning och mer info kontakta Ylva på:

ylva@zirkuslokomotiv.se
070 763 35 34